Xổ số điện toán Mega 6/45


Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 22/05/2024

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày22/05/2024

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 22/05/2024
Kỳ vé #01201
02
03
10
22
41
43
Giải Giá trị
Jackpot
15.046.246.500 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 24
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 1113
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 18725

Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 19/05/2024

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày19/05/2024

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 19/05/2024
Kỳ vé #01200
05
19
25
35
37
39
Giải Giá trị
Jackpot
13.304.746.000 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 34
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 1563
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 21877

Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 17/05/2024

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày17/05/2024

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 17/05/2024
Kỳ vé #01199
08
22
27
29
39
43
Giải Giá trị
Jackpot
69.796.747.000 đ
Số giải: 1
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 59
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 2803
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 41364

Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 15/05/2024

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày15/05/2024

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 15/05/2024
Kỳ vé #01198
03
11
13
21
24
34
Giải Giá trị
Jackpot
63.000.355.500 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 42
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 2255
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 37624

Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 10/05/2024

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày10/05/2024

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 10/05/2024
Kỳ vé #01196
12
13
31
38
42
43
Giải Giá trị
Jackpot
53.511.343.500 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 34
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 1662
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 30583