Xổ số điện toán Mega 6/45


Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 26/11/2023

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày26/11/2023

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 26/11/2023
Kỳ vé #01126
04
06
15
23
25
36
Giải Giá trị
Jackpot
13.191.038.000 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 26
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 1218
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 17986

Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 24/11/2023

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày24/11/2023

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 24/11/2023
Kỳ vé #01125
05
18
22
34
41
45
Giải Giá trị
Jackpot
96.243.094.000 đ
Số giải: 1
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 70
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 2741
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 43210

Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 22/11/2023

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày22/11/2023

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 22/11/2023
Kỳ vé #01124
15
18
20
23
37
39
Giải Giá trị
Jackpot
87.610.138.500 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 81
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 2939
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 48074

Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 19/11/2023

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày19/11/2023

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 19/11/2023
Kỳ vé #01123
01
03
19
20
26
34
Giải Giá trị
Jackpot
79.611.327.000 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 47
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 2073
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 35516

Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 17/11/2023

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày17/11/2023

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 17/11/2023
Kỳ vé #01122
16
20
25
26
36
41
Giải Giá trị
Jackpot
71.959.468.000 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 31
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 1791
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 33459