Xổ số điện toán Mega 6/45


Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 31/03/2023

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày31/03/2023

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 31/03/2023
Kỳ vé #01023
01
09
10
15
30
42
Giải Giá trị
Jackpot
44.269.078.000 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 50
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 1872
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 26806

Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 29/03/2023

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày29/03/2023

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 29/03/2023
Kỳ vé #01022
03
06
12
28
29
43
Giải Giá trị
Jackpot
40.039.098.000 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 50
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 1679
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 25976

Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 26/03/2023

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày26/03/2023

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 26/03/2023
Kỳ vé #01021
06
16
18
25
34
45
Giải Giá trị
Jackpot
35.931.924.500 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 22
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 1380
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 21185

Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 24/03/2023

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày24/03/2023

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 24/03/2023
Kỳ vé #01020
06
14
15
18
24
41
Giải Giá trị
Jackpot
32.015.387.000 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 24
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 1101
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 19684

Xem chi tiết Kết quả xổ số Mega 6/45 ngày 22/03/2023

Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45 ngày22/03/2023

XSDT-MEGA-6X45 XSDT-MEGA-6X45 ngày 22/03/2023
Kỳ vé #01019
05
08
10
15
17
41
Giải Giá trị
Jackpot
28.336.399.500 đ
Số giải: 0
Gải nhất
10.000.000 đ
Số giải: 27
Gải nhì
300.000 đ
Số giải: 1226
Gải ba
30.000 đ
Số giải: 20102