XSTB - Kết quả xổ số Thái Bình hôm nay 19/05/2024


Theo dõi ngay các giải thưởng giá trị của XSTB hôm nay. Xổ số Thái Bình được tổ chức quay thưởng hàng tuần. Khung giờ quay thưởng được cố định vào buổi chiều thời gian quay thưởng từ giải 8 tới giải đặc biệt thường diễn ra trong 15-30'. Quý độc giả chú ý theo dõi và cập nhật liên tục KQXSTB  trên XSMB.LINK.


XSTB - Kết quả xổ số Thái Bình ngày 19/05/2024

XSTB XSTB ngày 19/05/2024
16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG
ĐB 14478
G1 08543
G2
83125
92133
G3
92796
76639
97895
59002
03268
78862
G4
0077
1962
4824
8339
G5
9892
6035
5510
5769
1348
4280
G6
198
786
996
G7
68
85
05
96
Lotto trực tiếp Thái Bình
02 05 10 24 25 33 35 39 39
43 48 62 62 68 68 69 77 78
80 85 86 92 95 96 96 96 98

XSTB - Kết quả xổ số Thái Bình ngày 05/05/2024

XSTB XSTB ngày 05/05/2024
12LR-14LR-3LR-16LR-20LR-10LR-2LR-11LR
ĐB 80183
G1 07373
G2
48867
30896
G3
17520
86768
30554
76145
87183
83127
G4
7227
6852
1236
9205
G5
5395
1882
5795
5573
3815
0478
G6
889
493
030
G7
67
22
52
63

XSTB - Kết quả xổ số Thái Bình ngày 28/04/2024

XSTB XSTB ngày 28/04/2024
14LG-17LG-4LG-16LG-6LG-9LG-5LG-20LG
ĐB 37696
G1 21957
G2
22046
36692
G3
64560
66075
18325
29166
09527
99349
G4
8645
6772
3361
2640
G5
4773
5555
6771
6035
9625
1386
G6
601
374
875
G7
79
73
02
95

XSTB - Kết quả xổ số Thái Bình ngày 21/04/2024

XSTB XSTB ngày 21/04/2024
16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ
ĐB 19980
G1 85986
G2
47577
69280
G3
98092
25825
81059
57932
33830
71715
G4
5543
1384
6975
5836
G5
2326
4322
0703
7162
4509
0470
G6
191
392
571
G7
11
59
91
39

XSTB - Kết quả xổ số Thái Bình ngày 14/04/2024

XSTB XSTB ngày 14/04/2024
3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR
ĐB 71396
G1 20801
G2
73470
83615
G3
59318
54657
90221
19494
20418
77848
G4
2581
6371
8850
1300
G5
0309
2342
1961
6616
5569
5870
G6
496
635
489
G7
52
22
89
90

XSTB - Kết quả xổ số Thái Bình ngày 07/04/2024

XSTB XSTB ngày 07/04/2024
2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG
ĐB 93374
G1 18300
G2
59549
37037
G3
74266
07569
23624
78397
06513
35761
G4
1734
8632
0757
2118
G5
7324
2369
6427
8196
1825
4339
G6
185
275
044
G7
65
17
72
50

XSTB - Kết quả xổ số Thái Bình ngày 31/03/2024

XSTB XSTB ngày 31/03/2024
12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ
ĐB 36909
G1 46217
G2
56679
32203
G3
29726
90557
54987
59727
68447
57932
G4
5581
4902
3035
7503
G5
2059
7871
4346
0991
7274
7688
G6
183
311
228
G7
69
90
28
81

...