Xổ số điện toán Power 6/55


Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 01/04/2023

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày01/04/2023

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 01/04/2023
Kỳ vé #00860
12
34
39
44
49
55
14
Giải Giá trị
Jackpot
36.853.249.350 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
4.388.287.550 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 3
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 467
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 9782

Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 30/03/2023

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày30/03/2023

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 30/03/2023
Kỳ vé #00859
06
11
14
21
30
32
22
Giải Giá trị
Jackpot
35.002.371.900 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
4.182.634.500 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 7
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 476
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 10469

Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 28/03/2023

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày28/03/2023

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 28/03/2023
Kỳ vé #00858
06
21
24
41
50
53
13
Giải Giá trị
Jackpot
33.425.088.600 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
4.007.380.800 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 12
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 423
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 9501

Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 25/03/2023

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày25/03/2023

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 25/03/2023
Kỳ vé #00857
17
18
28
40
49
54
16
Giải Giá trị
Jackpot
31.734.697.800 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
3.819.559.600 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 2
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 344
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 8107

Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 23/03/2023

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày23/03/2023

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 23/03/2023
Kỳ vé #00856
04
07
22
33
40
49
39
Giải Giá trị
Jackpot
71.024.943.450 đ
Số giải: 1
Jackpot 2
3.626.815.400 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 13
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 660
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 14859