Xổ số điện toán Power 6/55


Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 28/11/2023

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày28/11/2023

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 28/11/2023
Kỳ vé #00963
10
24
47
48
52
55
28
Giải Giá trị
Jackpot
44.717.168.550 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
3.836.566.700 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 7
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 527
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 11951

Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 25/11/2023

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày25/11/2023

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 25/11/2023
Kỳ vé #00962
07
09
10
17
25
53
49
Giải Giá trị
Jackpot
42.235.023.000 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
3.560.772.750 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 13
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 687
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 14059

Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 23/11/2023

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày23/11/2023

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 23/11/2023
Kỳ vé #00961
04
06
26
33
52
55
15
Giải Giá trị
Jackpot
40.785.765.150 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
3.399.744.100 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 5
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 413
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 9819

Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 21/11/2023

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày21/11/2023

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 21/11/2023
Kỳ vé #00960
03
07
16
37
39
51
09
Giải Giá trị
Jackpot
38.984.117.250 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
3.199.561.000 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 8
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 608
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 12852

Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 18/11/2023

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày18/11/2023

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 18/11/2023
Kỳ vé #00959
01
07
10
14
28
29
02
Giải Giá trị
Jackpot
37.188.068.250 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
3.137.295.700 đ
Số giải: 1
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 13
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 667
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 12430