Xổ số điện toán Power 6/55


Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 25/05/2024

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày25/05/2024

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 25/05/2024
Kỳ vé #01039
15
22
38
39
43
53
20
Giải Giá trị
Jackpot
44.500.277.100 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
4.168.189.800 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 8
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 547
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 12607

Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 23/05/2024

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày23/05/2024

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 23/05/2024
Kỳ vé #01038
08
12
42
47
51
52
36
Giải Giá trị
Jackpot
42.733.638.750 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
3.971.896.650 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 11
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 627
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 14273

Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 21/05/2024

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày21/05/2024

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 21/05/2024
Kỳ vé #01037
01
02
14
32
33
41
04
Giải Giá trị
Jackpot
40.422.908.100 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
3.715.148.800 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 11
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 640
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 14585

Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 18/05/2024

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày18/05/2024

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 18/05/2024
Kỳ vé #01036
12
18
20
25
27
52
44
Giải Giá trị
Jackpot
37.855.412.400 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
3.429.871.500 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 12
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 740
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 14703

Xem chi tiết Kết quả xổ số Power 6/55 ngày 16/05/2024

Kết quả xổ số điện toán Power 6/55 ngày16/05/2024

XSDT-POWER-6X55 XSDT-POWER-6X55 ngày 16/05/2024
Kỳ vé #01035
20
25
27
39
45
55
44
Giải Giá trị
Jackpot
35.985.134.550 đ
Số giải: 0
Jackpot 2
3.222.062.850 đ
Số giải: 0
Gải nhất
40.000.000 đ
Số giải: 8
Gải nhì
500.000 đ
Số giải: 538
Gải ba
50.000 đ
Số giải: 12439